ИТХ

ИТХ-ын төлөөлөгч

Э.АДЪЯАБААТАР
Дундговь, Гурвансайхан сумын МАН-ын дарга
Л.АМАРТҮВШИН
Дундговь, Дэрэн сумын МАН-ын дарга
О.БАТ-ЭРДЭНЭ
Дундговь АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Ч.БАТМӨНХ
Дундговь, Сайхан-Овоо сумын МАН-ын дарга
Ж.ЗОРИГТБААТАР
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 3-р үүрийн дарга
Н.МЯДАГМАА
Сумын засаг даргын орлогч
Ж.МӨНХЧУЛУУН
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга
С.ОТГОНБАЯР
О.ЦОЛМОН
Дундговь, Өндөршил сумын МАН-ын дарга
Б.ӨЛЗИЙБАЯР
Дундговь, Сайнцагаан сумын МАН-ын дарга
Ж.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.