ИТХ
МЯДАГМАА

Намсрай МЯДАГМАА

Сумын засаг даргын орлогч
Мэргэжил: инженер эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дэрэн ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2021-01-02 —
— Төрийн албанд
Дэрэн ЗДТГ
Татварын байцаагч
1993-01-17 — 2001-01-01
— Төрийн албанд
Эдийн засагч
1988-07-10 — 1993-01-15
— Төрийн албанд
Дэрэн ЗДТГ
Засаг дарга
2013-02-20 — 2020-11-25
— Төрийн албанд
Дэрэн ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2001-01-02 — 2013-02-20

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.