ИТХ
АМАРТҮВШИН

Лхагва АМАРТҮВШИН

Засаг дарга
Мэргэжил: Банкны эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2020-05-11 —
— Хувийн хэвшил
ХААН банк
Тооцооны төвийн эрхлэгч
2016-04-01 — 2020-05-10
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2020-11-25 —
— Хувийн хэвшил
ХААН банк
теллер
2011-01-01 — 2012-01-02
— Төрийн албанд
Дундговь Татварын хэлтэс
Татварын байцаагч
2012-02-01 — 2016-01-04

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.