ИТХ
МӨНХЧУЛУУН

Жамбалсүрэн МӨНХЧУЛУУН

Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Мэргэжил: Эрхзүйч, Төрийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Дундговь аймгийн МАН-ын хороо
Дарга
2021-03-16 —

Дундговь аймгийн ЗДТГазар
Аймгийн Засаг даргын орлогч
2016-08-02 — 2020-12-05

"Н Эй Би" ХХК
Хуулийн зөвлөх

Дундговь аймгийн МАН-ын хороо
Дэд дарга
2021-12-04 — 2016-09-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.