МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

Ж.МӨНХЧУЛУУН
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Ж.МӨНХЧУЛУУН
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга

Намын хорооны дэд дарга

Б.ГАНТОГТОХ
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

О.БАТ-ЭРДЭНЭ
Дундговь АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Б.БАТБАЯР
Менежер
Б.ГАНТОГТОХ
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Б.ГАСРАНДОРЖ
Дундговь, Өлзийт сумын МАН-ын дарга
Б.ДОРЖСҮМБЭР
None
Б.ЛХАГВАСҮРЭН
захирал
Ж.МӨНХЧУЛУУН
Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга
С.СҮХБААТАР
Орон тооны бус Дэд дарга
С.ТҮВШИНЖАРГАЛ
Т.ЧАНЦАЛ
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 6-р үүрийн дарга
Ц.ЧИНГАРЬД
Монголын Волейболын Холбооны ерөнхийлөгч
О.ЧУЛУУНБАТ
Дундговь аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Б.ӨЛЗИЙБАЯР
Дундговь, Сайнцагаан сумын МАН-ын дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.