МАН-ын хороо
ЧИНГАРЬД

Цогтбаатар ЧИНГАРЬД

Ерөнхийлөгч
Мэргэжил: Олон улсын эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Google Facebook Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Монголын Волейболын Холбоо
Ерөнхийлөгч
2021-03-13 — 2020-08-31

Гадаад харилцааны яам
Мэргэжилтэн
2006-09-03 — 2020-08-31

Гадаад харилцааны яам
Нэгдүгээр нарийн бичгийх дарга
2019-10-04 — 2020-08-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.