МАН-ын хороо
ГАНТОГТОХ

Баатар ГАНТОГТОХ

Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: ЭМЧ

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
ДУМАН
САНХҮҮ ДЭД ДАРГА
2010-01-01 — 2012-01-01
— Бусад
ДУМАН ХОРОО
ДЭД ДАРГА
2016-12-27 — 0001-01-01
— Хувийн хэвшил
ШУВУУТАЙ ХИИМОРЬ
ЗАХИРАЛ
2005-01-01 — 2020-04-08
— Төрийн албанд
Дундговь ЗДТГ
Засаг даргын зөвлөх
2016-08-16 — 2020-01-11

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.