МАН-ын хороо
ТҮВШИНЖАРГАЛ

Сүхээ ТҮВШИНЖАРГАЛ

Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Сайнцагаан сумын ЗДТГ
Засаг дарга орлогч
2012-01-31 — 2016-05-01
— Бусад
Дундговь МХС ХХК
газрын дарга
2017-02-01 — 2019-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.