МАН-ын хороо
СҮХБААТАР

Сумъяа СҮХБААТАР

Орон тооны бус Дэд дарга
Мэргэжил: хууль эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
МУИС
багш
1999-09-01 — 2010-12-31
— Төрийн албанд
Дундговь ЗДТГ
засаг даргын орлогч
2010-01-02 — 2013-02-19
— Төрийн албанд
Дундговь ЗДТГ
засаг дарга
2013-02-18 — 2014-06-02
— Төрийн албанд
итх-ын дарга
2016-07-21 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.